สมัครเรียน

โรงเรียนอยู่ในช่วง ปรับปรุงการรับสมัครนักเรียนผ่านเว็บไซต์ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ครับ

การสมัครเรียนให้ผู้ปกครองนำตัวนักเรียนมาสอบ เพื่อวัดพื้นฐาน และดูพฤติกรรมของนักเรียน

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน