วันการศึกษาเอกชน 59

ผู้เข้าชม : 1231
วันการศึกษาเอกชน 59 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-20.00 น. ณ BBC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสามาชมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง