โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี สักการะศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าชม : 667
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน และโรงเดรียนดิลกศึกษา ไปสักการะศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง