บุคลากร


นายวิธูร ลังกะสูตร
ผู้รับใบอนุญาตนางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร
ผู้อำนวยการ

นายธเนศ ลังกะสูตร
ตำแหน่งผู้จัดการนางสาวพรรัชต์ ลังกะสูตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และกิจการนักเรียน